Legenda

Pri komunikácii sa môžete stretnúť s týmito slovami. Pomocou nich vás v jednoduchej forme informujem o stave vášho dopytu.

1. BACKLOG odložené na nie určito
2. NEW vaša požiadavka je akceptovaná, a budeme sa jej venovať
3. OPEN váš dopyt je vo fronte
4. PROCESS váš dopyt je práve s pracovaní
5. PENDING čaká sa na odozvu
6. DONE dodané, hotovo
7. CANCELED zrušené

Pomocou týchto kľúčových slov vás môžem informovať o stave tvoreného produktu.

1. ALPHA verzia je ukážkou existencie
2. BETA verzia doplnená o všetok obsah, čajakúca na pripomienkovanie
3. PRODUCTION verzia doupravená a nasadená online v produkcii

Môžete sa tiež stretnúť aj s týmito znakmi. Pomocou nich vizuálnou formou označujem dôležité slová v komunikácii.

OK prijaté, akceptované, porozumené
Q otázka
@ označenie dátumu a času
$ miesto kde
# všetobecný predmet
" " uvodzovky pre skupinu popisu "času, miesta, názvu"
<> toto alebo toto
INTERNAL poznámka pre vlastné účely ktorú môže vidieť aj zákazník

Viac o tejto metodike môžete nájsť tu "iPoint iTags".


arrow_back_iosÚvod