Legenda

Pri komunikácii sa môžete stretnúť s týmito slovami. Pomocou nich vás v jednoduchej forme informujem o stave vášho dopytu.

1. BACKLOG odložené na nie určito
2. NEW vaša požiadavka je akceptovaná, a budeme sa jej venovať
3. OPEN váš dopyt je vo fronte
4. PROCESS váš dopyt je práve s pracovaní
5. PENDING čaká sa na odozvu
6. DONE dodané, hotovo
7. CANCELED zrušené

Môžete sa tiež stretnúť aj s týmito znakmi. Pomocou nich v jednoduchej vizuálnej forme označujeme pre zvýraznenie dôležité slová v komunikácii.

OK prijaté, akceptované, porozumené
Q otázka
@ označenie dátumu a času
$ miesto kde
# všetobecný predmet
" " uvodzovky pre skupinu popisu "času, miesta, názvu"
<> toto alebo toto
INTERNAL poznámka pre vlastné účely ktorú môže vidieť aj zákazník

Viac o tejto metodike môžete nájsť tu "iPoint iTags".


arrow_back_iosÚvod